P1 Design & Construction Co.,Ltd
โทร 088-894-6888, 02-181-6866 :: Line:: @p1-cad
  • th

วิธีป้องกันกระแสไฟรั่ว


วิธีป้องกันกระแสไฟรั่ว

วิธีป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

ไฟฟ้าที่เราใช้กันในบ้านถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ต้องไม่ลืมที่จะระมัดระวังในการเรื่องของใช้งาน ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัย เรามาดูวิธีการป้องกันอันตรายจาก กระแสไฟฟ้ารั่ว กันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้าง

1. หากตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็น คิดว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานมีไฟรั่ว ทางที่ดีใช้ไขควงเช็คจุดที่สัมผัสก่อน หากพบว่าไม่มีไฟรั่วจึงสามารถจับต้องได้

2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีสายดิน กระแสไฟฟ้ารั่วจะไหลไปตามสายดิน ซึ่งช่วยป้องกันอันตรายได้

3. ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว ตัวเครื่องจะป้องกันสำหรับตัดไฟรั่ว เมื่อค่ากระแสไฟถึงเกณฑ์ที่กำหนด

4. เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน หากร่างกายของเรามีความเปียกชื้น ไม่ควรจับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้ 5.ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น หากจำเป็นต้องสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ยืนบนฉนวน เพื่อความปลอดภัย