P1 Design & Construction Co.,Ltd
โทร 088-894-6888, 02-181-6866 :: Line:: @p1-cad
  • th

บ้านใหม่ล่าสุด


บ้านใหม่ล่าสุด

บ้านใหม่ล่าสุด
10-13 ล้านบาท
พื้นที่ใช้สอย : 900 ตารางเมตร
5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ
2.5 ล้านบาท
พื้นที่ใช้สอย : 180 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
4.2 ล้านบาท
พื้นที่ใช้สอย : 300 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
4.2 ล้านบาท
พื้นที่ใช้สอย : 300 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ