P1 Design & Construction Co.,Ltd
โทร 088-894-6888, 02-181-6866 :: Line:: @p1-cad
  • th

บ้านเพื่อครอบครัว P-10


บ้านเพื่อครอบครัว P-10

บ้านเพื่อครอบครัว P-10
แพรกษา สมุทรปราการ
รายละเอียดแบบบ้าน
ภาพงานสถานที่จริง

รื้อถอน/ปรับพื้นที่หน้างาน

พิธีลงเสาเอก เสาโท

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

บ้านสร้างเสร็จแล้ว