P1 Design & Construction Co.,Ltd
โทร 088-894-6888, 02-181-6866 :: Line:: @p1-cad
  • th

บ้านเพื่อครอบครัว P-07


บ้านเพื่อครอบครัว P-07

โฮมออฟฟิศ 4 ชั้น P-07
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดแบบบ้าน
ภาพงานสถานที่จริง

เคลียร์พื้นที่หน้างาน

งานเสาเข็ม, ฐานราก

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน