P1 Design & Construction Co.,Ltd
โทร 088-894-6888, 02-181-6866 :: Line:: @p1-cad
  • th

บ้านเพื่อครอบครัว P-02


บ้านเพื่อครอบครัว P-02

บ้าน 2 ชั้น เพื่อครอบครัว
บางเมืองใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียดแบบบ้าน

บ้านเพื่อครอบครัว ราคาประหยัด P-02

ภาพขั้นตอนการทำงาน

1. งานวางผังและขึ้นเสาเอก

2. งานตอกเสาเข็ม

3. งานตอม่อ

4. งานกำแพงกันดิน

5. งานเทลีน และผูกเหล็ก

6. งานเข้าแบบและหล่อคานชั้น 1

7. งานวางแผ่นพื้นและเทพื้นชั้น 1

8. งานหล่อเสา

9. งานเข้าแบบและหล่อคาน

10. งานวางแผ่นพื้นและเทพื้นชั้น 2

11. งานเข้าแบบและหล่อเสาชั้น 2

12. งานสร้างบันได

13. งานโครงสร้างหลังคา

14. งานก่ออิฐ