P1 Design & Construction Co.,Ltd
โทร 088-894-6888, 02-181-6866 :: Line:: @p1-cad
  • th

บ้านเพื่อครอบครัว 2 ชั้น P-03


บ้านเพื่อครอบครัว 2 ชั้น P-03

บ้านเพื่อครอบครัว 2 ชั้น P-03
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครฯ
รายละเอียดแบบบ้าน
ภาพงานสถานที่จริง

1. งานบวงสรวงและลงเสาเอก-เสาโท

2. งานตอม่อและเสาเข็ม

3. งานหล่อคาน

4. งานวางระบบกำจัดปลวก วางแผ่นพื้นและเทพื้น

5. งานหล่อเสา

6. งานเทพื้นชั้น 2

7. งานหล่อเสา

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

อัพเดทหน้างาน

บ้านสร้างแล้วเสร็จ